• PEI种类,性能特点

    一:PEI环亚AG凡响树脂系列:PEI琥珀色透明,PEI浅琥珀色透明,PEI茶色透明,PEI黑色,PEI白色,PEI米白色,PEI蓝色,PEI绿色,PEI灰色,PEI红色,PEI橙色等等,...

    发表于:2019年09月18日 11:05 | 104次阅读 | 详细内容